اداپالن Adapalene | اطلاعات دارویی

Adapalene

اداپالن

موارد و مقدار مصرف:

جوش وولگاریس پس از شستشوی صورت، شبا دارو به نواحی درگیر مالیده شه. بروز اثر درمانی دارو ۱۲-۸ هفته زمان میبره. کارکرد اثر آداپالین آنالوگ رتینوئید و جدا اسید نفتولیکه که روی گیرنده های رتینوئید اثر می کنه. دارو باعث تنظیم فرآیندای فرق سلولی، کراتینیزاسیون و روند التهابی می شه. مصرف موضعی دارو باعث طبیعی شدن فرق سلولای اپی تلیال فولیکول و در نتیجه کاهش تولید میکروکومدونا می شه.

تداخل دارویی:

از مصرف همزمان با فرآورده های تحریک کننده پوست ( دارویی ، آرایشی و بهداشتی) دوری شه. در صورت مصرف داروهای شامل سولفور، رزورسینول یا اسید سالیسیلیک، مصرف آداپالن با احتیاط انجام شه.

مشکلات جانبی:

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو