ادویه ای که محافظ قلب است | ادویجات

دیابت نوع دو و بیماریای قلبی عروقی از شایع ترین بیماریای عصر حاضر هستن.
تحقیقات انجام شده در هند نشون میدن که فلفل تند در پیشگیری از دیابت و بیماریای قلبی عروقی که مهم ترین عوامل مرگ و میر در کشورای در حال پیشرفت هستن، به درد بخور و موثره.

این محققان هندی فکر می کنن که در آینده فلفل تند به عنوان یه داروی قلبی، جانشین آسپرین می شه و یا همراه با آسپرین و به صورت ترکیبی به کار میره. این محققان فعالیت بیولوژیکی دو ماده فعال در فلفل به اسمای "کپسایسین" و "دی هیدروکپسایسین" رو مورد بررسی قرار دادن. یافته ها نشون داد که این ترکیبات فعال علاوه بر توانایی کاهش قند خون و سطح انسولین، کاهش رسوب چربی ها در دیواره های سرخرگی و جلوگیری از تشکیل لخته های خونی رو هم دارن.

دیابت نوع دو و بیماریای قلبی عروقی از شایع ترین بیماریای عصر حاضر بوده و تا حد زیادی به روش زندگی از جمله تغذیه و فعالیت بدنی وابسته هستن.
سیمرغ

جمع آوری سلامت اکاایران

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو