ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

8-2-2-2 زیرساخت های معاملاتی

به گونه کلی اکثر پاسخدهندگان تاکید کردهاند که توسعه تکنولوژیکی سیستمهای معاملاتی اثر مثبتی بر نقدشوندگی بازار دارد. زیرساختهای معاملاتی مدرن و پیشرفته با این مشخصات شناخته میشوند:

  • امکان بهره گیری از سیستمهای معاملاتی انعطاف پذیرتر را فراهم می ‌کند. این امر به نوبه خود به مؤسسات فعال بازار کمک می ‌کند که محصولات و خدمات جدید را با روشی مقرون به صرفه و کاراتر ارائه کنند؛
  • ساز و کار معاملاتی کاراتری را ایجاد می ‌کند. این امر به فرآیند سریعتر اجرای سفارشها منجر میشود، بدین ترتیب که مثلاً موتور معاملاتی[1] میتواند هر دو حالت تطبیق پیوسته یا حراج را که موجب بهبود فرآیند کشف قیمت میشود، ارائه کند؛
  • سیستمهای پیشرفته پیامرسانی الکترونیک که امکان ارتباط مستقیم آتی با سایر بورسها به مقصود همکاریهای استراتژیک یا دسترسی مستقیم به بازار توسط واسطههای خارجی رافراهم میآورد؛
  • سیستم و تکنولوژی بهکاررفته در آن برای سازگاری با تغییرات آتی در نوسانهای بازار و حجمهای معاملاتی، به اندازه کافی پیشرفته، قابل اعتماد و انعطافپذیر می باشد. همچنین قابلیت تطبیق با افزایشساعات معاملاتی را دارد؛
  • از کارکردهای سیستمی نظیر “معاملات به قیمت پایانی [2]” که به گونه بالقوه باعث افزایش حجم معاملات میشود، برخوردار می باشد. برای مثال یورونکست[3]  با افزودن این کارکرد به سیستم توانسته می باشد حجم معاملات خود را تا 10 % افزایش دهد. همچنین سیستمهای پیشرفته امکان ثبت سفارشهای متنوع و استراتژیهای معاملاتی تعریف شده توسط کاربر (انواع سفارشهایی که دیگر توسط بورس قابل تعیین نخواهند بود، اما با در نظر داشتن استراتژی معاملاتی سرمایه گذار قابل تعریف هستند) را فراهم میآورند؛
  • سیستم معاملاتی جدید در بعضی بورسها، در نهایت امکان همگرایی بازارهای ابزارهای مشتق و سهام را در یک سیستم واحد ایجاد خواهد نمود که با بهره گیری از آن دسترسی به گروه بزرگتری از بازیگران بازار میسر خواهد گردید.

هدف از توسعه تکنولوژیکی بازار ثانویه، بهبود دسترسی بازار و فراهم کردن مدلهای معاملاتی مختلف می باشد. در عین حال تکنولوژیهای جدید، عامل توسعهی ساختارهای بازار نظیر ظرفیت بازارسازی، مدلهای پیچیده معاملات خرد سهام یا معاملات کمتر از واحد پایه معاملاتی[4] و غیره می باشد. تمامی این عوامل در نهایت باعث افزایش نقدشوندگی بازار میشوند.

از پیشرفتهای تکنولوژیکی که بیش از همه توسط پاسخدهندگان پژوهش به آن تصریح شده می باشد، امکان دسترسی مستقیم به بازار و معامله اینترنتی می باشد که قبلاً ذکر گردید. در بازارهای نوظهور، ساز و کار دسترسی از راه دور، شبکه ارتباطات الکترونیکی یا سیستم معاملاتی جایگزین[5] کمتر متداول می باشد.

نظاره شده می باشد که بازارهایی که از سیستمهای حراج دستی، به سیستمهای خودکار روی آورده اند، شاهد تاثیرات مثبت و روشن آن بر نقدشوندگی بوده اند. برای مثال از سال 2005 معاملات بورس برزیل فقط به روش الکترونیکی انجام میشود و معاملات در تالار کاملاً حذف شده می باشد. با بهره گیری از این روش، امکان ثبت بیش از پنج میلیون سفارش در طی روز هست. همچنین واردکنندگان سفارش میتوانند سفارشهای خود را به گونه مستقیم از مسیرهای مشخصی وارد سیستم معاملات کنند. این امر موجب افزایش چشمگیر تعداد معاملات، کاهش دامنه ی نوسان قیمتها (همچنین افزایش پیوستگی قیمتها) و روان شدن فرآیند معاملات در سیستم شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اجرای سیستم معاملات الکترونیک مبتنی بر مظنه[6] (نظیر یورونکست) در لهستان، تاثیر زیادی بر نقدشوندگی بازار داشته می باشد. در این سیستم امکان معامله پیوسته سهام و ابزارهای مشتق و همچنین معامله اینترنتی از طریق واسط ای.پی.آی[7] فراهم می باشد. معامله ی اینترنتی (از طریق معاملات طی یک روز که در قراردادهای آتی رخ میدهد) بر نقدشوندگی در بازارهای ابزارهای مشتق تاثیر مثبتی داشته می باشد.

[1]– Trading Engine

[2]– Trading at last

[3]– Euronext

[4]– Odd lot

[5]– Alternative Trading System

[6]– Quote-Driven Trading System

[7]– API (Application Programming Interface)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام هست ؟
  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام هست؟
  • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای ارتباط می باشد ؟

ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری